Papuzie Centrum Informacyjne


    Strona główna          Forum         Album zdjęć          Czat     │   Istnieje od 2000 roku


    Obserwacje dzikich papug w EuropieUWAGA - niniejszy tekst nie jest i nie może być zachętą do wypuszczania ptaków na wolność! Wypuszczanie ptaków, urodzonych i wychowanych w niewoli, przyzwyczajonych do innego klimatu JEST BARBARZYŃSTWEM i NIC nie usprawiedliwia takiego zachowania!

Nie zawsze łatwo jest stwierdzić, czy mamy do czynienia z pojedynczymi ptakami, które niedawno uciekły, pojedynczymi parami czy rzeczywiście osiadłymi populacjami. Często także z powodu braku wiedzy obserwatora niemożliwe jest ustalenie konkretnego gatunku. Także liczebność populacji jest trudna do ustalenia; wynika to przede wszystkim z niedokładnych i wyrywkowych obserwacji.

BELGIA

Istnieje wiele lokalnych populacji - ok. 500 par. W okolicy Brukseli w roku 1998 widziano ponad 1200 ptaków. Populacja aleksandrett w Brukseli liczyła: w 1974 - 40 ptaków, w 1984 - 250, w 1988 - 500, w 1990 - 600, obecnie - ponad 1000.  

NIEMCY

Papugi są obserwowane w wielu miejscowościach: 

ASCHAFFENBURG

W 1999 zaobserwowano tam 3-4 aleksandretty.

BERLIN

Berlińskie aleksandretty żyją od 10 lat na terenach Uniwersytetu w Dahlem/Zehlendorf. Obecnie populacja ta wyraźnie zmniejszyła się. Może być tego kilka przyczyn: zwalenie starych drzew, które ptaki te wybrały na kolonie lęgowe, lub szczególnie ostra zima w 1997 roku. W lecie 1997 grupa aleksandrett pojawiła się na południowych obrzeżach miasta - być może były to ptaki z terenów uniwersyteckich. Niestety grupa ta znikła - znaleziono resztki dwóch ptaków złapanych przez jastrzębie - być może cała grupa padła ich ofiarą. W latach 1998-2000 obserwowano kilkakrotnie aleksandretty w różnych miejscach Berlina. 

BONN

Tutaj już w 1884 miała istnieć populacja aleksandrett, które jednak dzisiaj już nie istnieje. Z terenu Bonn pochodzi wiele obserwacji grup papug liczących od kilkudziesięciu do ponad stu ptaków. Jedynie w tym mieście istnieją drzewa lęgowe, które oddalone są od elewacji domów jedynie kilka metrów. 

BRUHL

W parku zamkowym w 1975 roku zaobserwowano 4 pary.

DÜSSELDORF

W 1979 zaobserwowano około 100 ptaków. Z 1984 pochodzą pierwsze udokumentowane obserwacje udanych lęgów. W 1994 pojawiła się aleksandretta większa.

FRANKENTHAL

W 1993 zaobserwowano 4 aleksandretty na drzewie orzechowym w centrum miasta.

HAMBURG

Żyje tu populacja papug już od 1984 roku. W 1995 liczebność populacji szacowano na ok. 20 ptaków. Ostatnio populacja ta zmniejszyła się znacząco. Być może papugi padły ofiarą ptaków drapieżnych, może przeniosły się gdzieś indziej.

HEIDELBERG, NECKERHAUSER i okolice

Po raz pierwszy zaobserwowano papugi na terenach ZOO w roku 1972. W latach 1972-82 regularnie obserwowano 3 ptaki. Później populacja zaczęła się powiększać. Na początku lat 90 było już ok. 40 ptaków. Inne grupy obserwowano w latach 90 w okolicy.

 KOLONIA i okolice

Na terenach tych obecnie mieszka 620-650 ptaków. Prawdopodobnie liczba ta jest o wiele zaniżona. Jeden z obserwatorów szacował liczebność aleksandrett nawet na 2000 sztuk. Wiele ptaków jednak zginęło, w 1975 roku ponad 100 ptaków zostało zastrzelonych (pomimo tego, że jest to karalne).

MAINZ

Pewna populacja była tu notowana w latach 70. W latach 80 obserwowano pojedyncze ptaki. Obecnie mnożą się doniesienia o grupie (30-50 ptaków) przelatującej codziennie nad miastem.

MANNHEIM i LUDWIGSHAFEN

Większa część populacji zamieszkuje w Luisenpark. Dokładna liczba nie jest znana, jednak dużą liczbę ptaków można zobaczyć przy każdej wizycie w parku. Jeden z zaobserwowanych przez autora ptaków miał obrączkę i był wyraźnie agresywniejszy od innych.

STUTTGART

W 1984 roku w ZOO pojawiła się samotna amazonka, która szukała kontaktu z innymi w klatkach. Pracownicy karmili papugę i w końcu rok później wypuścili inną. Akurat tak się złożyło, że ptaki miały odpowiednią płeć i już w 1986 roku miały miejsce pierwsze lęgi. Dziś żyje w Stuttgarcie ok. 30 ptaków. Większość na terenie ZOO, inne w parku Rosenstein. Amazonki te mają zwykły dla papug rytm życia: noc spędzają na drzewie noclegowym, rano opuszczają  drzewo i lecą spędzać dzień gdzie indziej. Grupa w ciągu dnia dzieli się na pary, którym towarzyszą czasami młode. Rano jedzą, potem czyszczą się, drzemią, zajmują sobą. Przed wieczorem znowu pożywiają się, później gromadzą i lecą na drzewo noclegowe. Głosy amazonek można usłyszeć głównie rano; po południu i wieczorem nie odzywają się. W stosunku do aleksandrett w ich pożywieniu znajduje się więcej twardych nasion i orzechów. Także w ich diecie znajduje się wiele trujących roślin!

WIESBADEN

Po raz pierwszy zaobserwowano tu aleksandretty w 1975 (lub 74). Obecnie papugi zamieszkują tu dwa miejsca: park pałacowy (ponad 400 ptaków) oraz Kurpark - kilkadziesiąt sztuk. Poza nimi w Wiesbaden obserwuje się aleksandretty większe i amazonki.

WORMS

Obecnie liczba "zielonych papug", prawdopodobnie aleksandrett obrożnych, wynosi ok. 55 par lęgowych. W Wiesbaden, przy podobnej liczbie par, populacja aleksandrett liczy ok. 400 ptaków.

INNE MIASTA

Doniesienia o pojedynczych lub niewielkiej liczbie papug, lub jednorazowych obserwacjach pochodzą z wielu innych miast. Często jednak nie były tam prowadzone żadne naukowe obserwacje, często danych z literatury nie można zweryfikować.

FRANCJA

Pojedyncze doniesienia znane jedynie z literatury.

WIELKA BRYTANIA

Pierwsze doniesienia o lęgach aleksandrett pochodzą z 1855 roku z Norfolk. Później nie ma żadnych danych, aż do lat 70 i 80 dwudziestego wieku. Z tego okresu wywodzą się egzystujące dziś populacje. Opisywana jest m.in. populacja z parku w Londynie. W zimie papugi szukają pożywienia w karmnikach.

WŁOCHY

Z Włoch pochodzi wiele doniesień o mniejszych lub większych grupach aleksandrett oraz mnich.

HOLANDIA

Aleksandretty pojawiają się tu od lat 60. W roku 1976 istniała w Keulen i Loden grupa licząca 250-300 ptaków. Później informacje pochodzą także z innych landów - liczba par szacowana jest na 550-600.

AUSTRIA

Obserwacje pochodzą z dwóch miast:

WIEDEŃ

Niewielka populacja powstała w wyniku wypuszczenia dwóch par aleksandrett.

INNSBRUCK

Populacja aleksandrett istnieje tu od 1976-7. Początkowo była to jedna para. W 1987 grupa liczyła już ok. 40 ptaków. Później grupa ta podzieliła się na dwie części. O jednej z nich donoszono, że w zimie ptaki nocują w jednej dziupli(?). Niestety, część ptaków nie przeżyła zimy. 

SZWAJCARIA

Z lat 80 i 90 pochodzą doniesienia z wielu miejsc. Podobno grupa aleksandrett istnieje w Genewie.

HISZPANIA

Doniesienia o aleksandrettach pochodzą z Barcelony i Valencii. W Hiszpanii można też spotkać dzikie mnichy.

 


    Serwis polecany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Papug
    Czyż papugi nie są wspaniałe?


  zdjecie


    Polecamy


J. Karocka "Nimfy. O nimfach prawie wszystko... i o innych papugach co nieco"    Prawa autorskie          Odpowiedzialność         O mnie          Kontakt                    design:    www.webtemplatemall.com   
Copyright 2000-2007 Joanna Karocka

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!