logo


    Strona główna serwisu o papugach          Strona głowna serwisu o chorobach drobiu            


    Tasiemczyce drobiuMożna spotkać nazwy: cestodozy drobiu grzebiącego oraz drepanidotenioza drobiu wodnego.

Etiologia

Tasiemczyce powodują tasiemce z kilku różnych rodzajów (inne niż u ssaków). Generalnie nie są to duże tasiemce (w porównaniu do tasiemców ssaków, które mogą mieć nawet 20 metrów), mają kilka do 20-kilku centymetrów. Wyjątkiem są kilkumilimetrowe tasiemce u drobiu grzebiącego i 40-centymetrowy tasiemiec u drobiu wodnego.

tasiemiec
Na górze pojedyncze człony, na dole tasiemiec.
(zdjęcie: Dora)

tasiemiec
Fragment tasiemca (powiększenie)
(zdjęcie: Dora)

Żywiciel

Żywicielem ostatecznym są kury, indyki, bażanty, perliczki, kuropatwy, pawie, a także ptaki wolno żyjące, opisywano występowanie niektórych gatunków u gołębi.

Żywicielem ostatecznym tasiemców drobiu wodnego są gęsi i rzadziej kaczki oraz inne ptaki wodne.

Umiejscowienie

Pasożyty umiejscawiają się w jelicie cienkim.

Inwazjologia

Do zarażenia dochodzi w wyniku zjedzenia żywiciela pośredniego.

W przypadku drobiu grzebiącego są to (dla różnych gatunków tasiemców) różne gatunki ślimaków lądowych, żuki, muchy, dżdżownice, mrówki oraz chrząszcze wielu gatunków. Chrząszcze mogą przenosić larwy tasiemców także w wyniku zarażenia paszy.

W przypadku drobiu wodnego ptaki zarażają się poprzez zjedzenie przede wszystkim oczlików albo ryb z larwami, ewentualnie larw, które rozerwały powłoki brzuszne ryby i wydostały się do wody, w której mogą przeżyć kilka dni.

Objawy kliniczne

Nasilenie objawów zależy od intensywności inwazji (liczby tasiemców), gatunku tasiemca i wieku ptaków.

Najostrzejszy przebieg choroba ma u młodych gęsi i kurcząt zarażonych najbardziej patogennymi tasiemcami.

Objawy to osłabienie, biegunka, niedokrwistość, postępujące wychudzenie. Może występować wzmożone pragnienie. Po jakimś czasie wyraźnie widać, że chore ptaki odstają od stada. U niosek następuje spadek nieśności. W stadach młodych gęsi tasiemczyca może powodować znaczną śmiertelność. Czasem występują objawy ze strony układu nerwowego: utrata równowagi, przewracanie się, niedowład kończyn, przyjmowanie nienaturalnej pozycji.

Diagnostyka

Bada się odchody ptaków w celu wykrycia członów tasiemców albo jaj. Można też poszukiwać członów tasiemca w pomiocie oraz odchodach. Jaja są jednak wydalanie nieregularnie, tak więc jedno badanie z wynikiem negatywnym nie wyklucza choroby.

 

tasiemiec
Człony tasiemca w odchodach kury. Człony tego tasiemca mają zdolność poruszania się.
Są to człony maciczne zawierające jaja. Muszą one zostać zjedzone przez żywiciela pośredniego, dopiero wtedy są zagrożeniem dla drobiu.
(zdjęcie: Dora)

tasiemiec
Tasiemiec w odchodach (powiekszenie)
(zdjęcie: Dora)

Pośmiertnie stwierdza się występowanie pasożytów w jelitach.

Leczenie

W leczeniu stosuje się prazikwantel w dawce jednorazowej oraz flubendazol w postaci premiksu leczniczego. Zapobieganie jest trudne ze względu na powszechne występowanie żywicieli pośrednich. Zaleca się regularne profilaktyczne odrobaczania.

Bibliografia

 


    Artykuł ten podlega prawom autorskim.


Zabrania się
kopiowania i umieszczania tekstu na jakichkolwiek innych stronach internetowych. Zakaz dotyczy zarówno stron komercyjnych, jak i niekomercyjnych, w tym wszelkich blogów i forów dyskusyjnych. Zakaz kopiowania dotyczy zarówno całości tekstu jak i fragmentów, a także kopiowania ze zmienianiem niektórych słów (jest to nadal plagiat).

Informacje z tego tekstu mogą być wykorzystywane na ogólnych zasadach - wymaga to jednak podania w artykule źródła informacji czyli adresu URL artykułu..    Polecamy


J. Karocka "Nimfy. O nimfach prawie wszystko... i o innych papugach co nieco"    Prawa autorskie          Odpowiedzialność         O mnie          Kontakt                    design:    www.webtemplatemall.com   
Copyright 2012 Joanna Karocka

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!