logo


    Strona główna serwisu o papugach          Strona głowna serwisu o chorobach drobiu            


    Choroby bakteryjne. Salmonellozy drobiu.Salmonellozy są poważnym problemem zarówno ekonomicznym w hodowli drobiu, jak i epidemiologicznym ze względu na możliwość wywołania u ludzi poważnych zatruć pokarmowych. Choroby te podlegają obowiązkowi zgłaszania.

Salmonellozy powodują bakterie z rodzaju Salmonella. Aktualnie wyróżnia się dwa gatunki: Salmonella enterica oraz Salmonella bongori. W obrębie S. enterica wyróżnia się 6 podgatunków, z których najważniejszy jest S. e. enteritis, w obrębie którego wyróżnia się ponad 2000 serowarów wywołujących różne choroby ludzi i zwierząt. Wśród tych serowarów są drobnoustroje specyficzne dla drobiu (nie wywołują zachorowań wśród ludzi oraz innych zwierząt) oraz niespecyficzne dla ptaków, ale wywołujące choroby ptaków, innych zwierząt oraz ludzi..

Salmonellozy u drobiu:

  • pulloroza, biała biegunka piskląt - Salmonella enterica enterica serovar Gallinarum (dawniej serowar Pullorum, aktualnie serowar ten jest uznawany za jeden z biowarów serowaru Gallinarum);
  • tyfus kur - Salmonella enterica enterica serovar Gallinarum;
  • salmonella, paratyfus - Salmonella enterica enterica serovar Enteritidis (zoonoza);
  • arizonoza indyków - Salmonella enterica arizonae (zoonoza).

Jak ustrzec się przed zakażeniem salmonellą - wkrótce.

Wkrótce opisy pozostałych chorób.

 

Bibliografia

 


    Artykuł ten podlega prawom autorskim.


Zabrania się
kopiowania i umieszczania tekstu na jakichkolwiek innych stronach internetowych. Zakaz dotyczy zarówno stron komercyjnych, jak i niekomercyjnych, w tym wszelkich blogów i forów dyskusyjnych. Zakaz kopiowania dotyczy zarówno całości tekstu jak i fragmentów, a także kopiowania ze zmienianiem niektórych słów (jest to nadal plagiat).

Informacje z tego tekstu mogą być wykorzystywane na ogólnych zasadach - wymaga to jednak podania w artykule źródła informacji czyli adresu URL artykułu..    Polecamy


J. Karocka "Nimfy. O nimfach prawie wszystko... i o innych papugach co nieco"    Prawa autorskie          Odpowiedzialność         O mnie          Kontakt                    design:    www.webtemplatemall.com   
Copyright 2012 Joanna Karocka

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!